Oferta

Strona główna » Oferta

NASZA OFERTA

Specjaliści w produkcji betonu

BETONY

Specjalizujemy się w produkcji różnego rodzaju betonów. W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno beton zwykły, jak i betony posadzkowe, wodoszczelne oraz architektoniczne.

ZAPRAWY

Produkowane przez nas zaprawy budowlane są tworzone z użyciem nowoczesnych materiałów, dzięki czemu zachowują swoje właściwości robocze aż przez 36 godzin (3 zmiany robocze).

STABILIZACJE

Produkujemy stabilizacje zgodne z polskimi normami. Dzięki użyciu sond wilgotnościowych, oferowane przez nas stabilizacje zachowują odpowiedni stopień wilgotności.

NASZ CEL

Estetyczne
realizacje

Przy wszystkich realizowanych projektach dokładamy starań, aby charakteryzowały się one jak najlepszą jakością. Pozwala to na osiągnięcie zamierzonego rezultatu, jakim jest estetyczne wykończenie. Do tej pory zaufało nam wielu klientów i ani jeden z nich nie poczuł się zawiedziony. Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi z naszych realizacji.

Stryi_oferta2 (1)
Stryi_oferta

NASZE PRODUKTY

Zapoznaj się z naszą ofertą

Betony podkładowe produkowanie są w klasach wytrzymałości na ściskanie C8/10 i C12/15.

Betony zwykłe konstrukcyjne produkowane są w klasach wytrzymałości na ściskanie od C16/20 do C45/55 oraz we wszystkich klasach ekspozycji.

Betony zwykłe konstrukcyjne to przede wszystkim:

– szeroki zakres zastosowań- wysoka jakość produktu
– konsystencja zapewniająca łatwe układanie przy użyciu tradycyjnych metod zagęszczania
– szeroki wybór klas wytrzymałości na ściskanie i ekspozycji

Najczęściej stosowana półciekła konsystencja mieszanki pozwala na jej ułożenie przy zastosowaniu tradycyjnych wibratorów do betonu.
Beton zwykły ma przede wszystkim zastosowanie do wszystkich elementów konstrukcyjnych takich jak:

– fundamenty
– ściany, słupy
– stropy, schody

Betony posadzkowe charakteryzują się niskim skurczem podczas twardnienia a także odpornością na wydzielanie się wody podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej.
Najczęściej produkowane klasy wytrzymałości na ściskanie to C20/25 do C30/37, jednak na życzenie Klientów produkujemy betony również w wyższych klasach oraz betony spełniające wymagania dodatkowe np. określony stopień wodoszczelności czy nasiąkliwość.

Betony posadzkowe cechuje przede wszystkim:

– obniżony skurcz (zmniejszone ryzyko wystąpienia niekontrolowanych spękań posadzki)
– wysoka jakość posadzki
– odporność na wydzielanie się wody z mieszanki betonowej w trakcie jej układania

Do betonów posadzkowych stosujemy plastyfikatory firmy SIKA

Betony posadzkowe ze zbrojeniem rozproszonym posiadają o wiele większą wytrzymałość na zginanie, wyższą odporność na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne oraz niższy skurcz niż betony niezbrojone lub zbrojone tradycyjnie zbrojeniem ciągłym. Z tego względu betony posadzkowe ze zbrojeniem rozproszonym są szczególnie przydatne podczas wykonywania konstrukcji wymagających wyższej wytrzymałości na obciążenia dynamiczne lub konstrukcji wielkopowierzchniowych np. posadzek przemysłowych, płyt fundamentowych.

Beton posadzkowy wzmocniony włóknami rozproszonymi przeznaczony jest głownie do wykonywania trwałych i odpornych na obciążenia betonowych posadzek i nawierzchni zewnętrznych w obiektach przemysłowych, halach produkcyjnych, magazynach, sklepach, garażach, powierzchniach wystawienniczych, budynkach użyteczności publicznej itp.

Nawierzchnię posadzki można wykończyć w zależności od przewidywanych obciążeń, sposobu użytkowania stosując np.:

– suche posypki utwardzające
– powłoki z żywic syntetycznych

Stabilizacje – 0,5 do 5,0 MPa (0.5-1.5MPa, 1.5-2.5MPa, 2.5-5MPa) produkowane są wyłącznie na składnikach zgodnych z Polskimi Normami. Szczególnie ważnym parametrem tego typu mieszanek jest ich wilgotność. Zarówno zbyt wysoka jak i zbyt niska wilgotność tych mieszanek jest przyczyną trudności ich poprawnego zagęszczenia i uzyskanie maksymalnej gęstości szkieletu gruntowego. Wilgotność ta, zwana wilgotnością optymalną, zawsze jest ustalana laboratoryjnie na etapie opracowywania receptury
Stosowane na naszych wytwórniach sondy wilgotnościowe pozwalają na pełną kontrolę tego parametru, dzięki temu nasze stabilizacje charakteryzują się powtarzalnością parametrów, a co za tym idzie łatwością układania i zagęszczania.

Stabilizacje mają zastosowanie jako :

– podbudowy zasadnicze nawierzchni drogowych
– podbudowy pomocnicze górne i dolne nawierzchni drogowych
– podbudowy pod nawierzchnie dróg betonowych i asfaltowych o dużej nośności
– podbudowy pod nawierzchnie parkingów i placów manewrowych

Podsypki piaskowo-cementowe doskonale sprawdzają się, jako wyrównujące podłoże pod elementy małej architektury (ulic i ogrodów):

– kostkę brukową
– płyty chodnikowe
– korytka odwadniające
– elementy dekoracji ulic i ogrodów

W wyniku zastosowania nowoczesnych materiałów zaprawy budowlane zachowują właściwości robocze nawet do 36 godzin od momentu ich wyprodukowania. Oznacza to, że można je wykorzystywać przez 3 zmiany robocze. Nasi Klienci oszczędzają czas, który musieliby poświęcić na przygotowanie kolejnych porcji zapraw w betoniarce oraz pieniądze – z powodu niższych kosztów transportu.

Betony wodoszczelne wykonuje się dla zapewnienia wymaganej szczelności, przewyższającej szczelność technologii betonów zwykłych. , Betony wodoszczelne wykorzystuje się głównie w konstrukcjach wodnych lub na elementach znajdujących się poniżej zwierciadła wody, zbiornikach wodnych oraz budowlach szczególnie narażonych na oddziaływania wody.
Wyróżnia się kilka stopni wodoszczelności betonu: W2, W4, W6, W8, W10 i W12. Liczba oznacza wielkość ciśnienia słupa wody w MPa, oddziałującego na próbkę betonową o grubości 15 cm. Dla uzyskania poszczególnych stopni wodoszczelności zaleca się, aby wskaźnik wodno-cementowy kształtował się następująco:

– dla W8-W12, W/C < 0,45;
– dla W6-W8, 0,45 < W/C < 0,5;
– dla W4-W6, 0,5 < W/C < 0,6;

Bardzo ważne przy wykonywaniu betonów wodoszczelnych jest zapewnienie pełnej szczelności, uwzględniając również rysy skurczowe. W procesie dojrzewania, na skutek szybkiej utraty wody z betonu i wydzielania ciepła hydratacji, na powierzchni betonu powstają mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi rys skurczowych, należy ściśle przestrzegać pielęgnacji betonu. W przypadku betonów wodoszczelnych zaleca się 14-dniową pielęgnację. Po tym czasie skurcz nie będzie powodował powstawania rys, gdyż wytrzymałość betonu na rozciąganie będzie wystarczająca do przeniesienia naprężeń, wywołanych odkształceniami technologicznymi.

Beton architektoniczny wykorzystywany jest do konstruowania elementów monolitycznych na budowie. Pełni funkcję dekoracyjną. Może być gładki lub z widoczną strukturą. Nie wymaga dalszych zabiegów wykończeniowych.

Zastosowanie betonu architektonicznego: wierzchnia warstwa lub cała konstrukcja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, elewacje, łuki, słupy, schody, postumenty, samodzielne elementy.

Pozostańmy w kontakcie

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat naszych produktów lub wykonywanych przez nas usług, skontaktuj się z nami, a chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.